Kulturminneparken på Hadsel                                                                           Kulturskatter i Hadsel

Vise bilder uten Flash Video "streaming" (Direkte overføring fra Stjernemonumentet) "Verdensrommet" Multimediashow med Pål Brekke