Kulturminneparken på Hadsel                                                                           Kulturskatter i Hadsel

Program for Solmøte 2015 Bilder og video fra Solmøte 2015 Pressemelding multimediashow "Verdensrommet"


”Rutetider” for sola


Søndag 18 januar

Kl. 12:05 til 12:12

Kl. 12:16 til 12:21


Mandag 19 januar

Kl 12:03 til 12:13

Kl. 12:16 til 12:21


Tirsdag 22 januar

Kl. 12:03 til 12:26

Går over Nissvasstinden !