QUIZ for Planetstien

Nivå 1

Når du har gått planetstien skal du kunne svare på disse QUIZ spørsmålene ut fra den korte beskrivelsen av planetene som står på informasjonskapslene.

 

Navn (valgfritt)Epost
1) Hva heter den største planeten i vårt solsystem ?
Hint

2) Hvilken planet er nærmest sola ?
Hint

3) Hvilken planet har den kaldeste overflaten ?
Hint

4) Hvilken planet er «søskenplaneten» til Venus ?
Hint

5) Hvilken planet ligger lengst fra Sola
(Husk at vi skiller mellom planeterog dvergplaneter !)
Hint

6) Hvilken planet har ett av solsystemets høyeste fjell ?
Hint

7) Hva er navnet på en av de dvergplanetene som er lengst fra Sola ?
Hint

8) Hvilken planet er så varm at man kan smelte bly på overflaten ?
Hint

9) Hvilken planet er så «lett» at den ville kunne flyte på vann ?
Hint

10) Hva heter dvergplaneten som finnes i asteroidbeltet ?
Hint


 

Resultatliste for Planetsti (Quiz master)

1. admin-100%
2. admin-100%
3. admin-100%
4. admin-100%
5. admin-100%

 

 

2 thoughts on “QUIZ for Planetstien”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *