Quiz Master

Ligger under utvidelser

Mulig å oversette nesten alt til norsk

 

1. 

Hva er navnet på en av de dvergplanetene som er lengst fra Sola ?2. 

Hvilken planet er nærmest sola ?3. 

Hvilken planet er «søskenplaneten» til Venus ?4. 

Hvilken planet har den kaldeste overflaten ?5. 

Hvilken planet ligger lengst fra Sola
(Husk at vi skiller mellom planeterog dvergplaneter !)6. 

Hvilken planet er så varm at man kan smelte bly på overflaten ?7. 

Hva heter den største planeten i vårt solsystem ?8. 

Hvilken planet har ett av solsystemets høyeste fjell ?9. 

Hva heter dvergplaneten som finnes i asteroidbeltet ?10. 

Hvilken planet er så «lett» at den ville kunne flyte på vann ?Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *