Quiz Master

Ligger under utvidelser

Mulig å oversette nesten alt til norsk

 

1. 

Hvilken planet er «søskenplaneten» til Venus ?2. 

Hvilken planet er så «lett» at den ville kunne flyte på vann ?3. 

Hva er navnet på en av de dvergplanetene som er lengst fra Sola ?4. 

Hvilken planet har den kaldeste overflaten ?5. 

Hvilken planet ligger lengst fra Sola
(Husk at vi skiller mellom planeterog dvergplaneter !)6. 

Hvilken planet har ett av solsystemets høyeste fjell ?7. 

Hvilken planet er så varm at man kan smelte bly på overflaten ?8. 

Hva heter den største planeten i vårt solsystem ?9. 

Hvilken planet er nærmest sola ?10. 

Hva heter dvergplaneten som finnes i asteroidbeltet ?Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *