Quiz Master

Ligger under utvidelser

Mulig å oversette nesten alt til norsk

 

Navn (valgfritt)Epost
1) Hvilken planet ligger lengst fra Sola
(Husk at vi skiller mellom planeterog dvergplaneter !)
Hint

2) Hva er navnet på en av de dvergplanetene som er lengst fra Sola ?
Hint

3) Hvilken planet har ett av solsystemets høyeste fjell ?
Hint

4) Hvilken planet er nærmest sola ?
Hint

5) Hva heter den største planeten i vårt solsystem ?
Hint

6) Hvilken planet har den kaldeste overflaten ?
Hint

7) Hvilken planet er så varm at man kan smelte bly på overflaten ?
Hint

8) Hvilken planet er så «lett» at den ville kunne flyte på vann ?
Hint

9) Hvilken planet er «søskenplaneten» til Venus ?
Hint

10) Hva heter dvergplaneten som finnes i asteroidbeltet ?
Hint


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *