Quiz Master

Ligger under utvidelser

Mulig å oversette nesten alt til norsk

 

Navn (valgfritt)Epost
1) Hvilken planet er så «lett» at den ville kunne flyte på vann ?
Hint

2) Hvilken planet er nærmest sola ?
Hint

3) Hvilken planet ligger lengst fra Sola
(Husk at vi skiller mellom planeterog dvergplaneter !)
Hint

4) Hvilken planet er «søskenplaneten» til Venus ?
Hint

5) Hva er navnet på en av de dvergplanetene som er lengst fra Sola ?
Hint

6) Hvilken planet har den kaldeste overflaten ?
Hint

7) Hvilken planet har ett av solsystemets høyeste fjell ?
Hint

8) Hva heter dvergplaneten som finnes i asteroidbeltet ?
Hint

9) Hvilken planet er så varm at man kan smelte bly på overflaten ?
Hint

10) Hva heter den største planeten i vårt solsystem ?
Hint