Quiz Master

Ligger under utvidelser

Mulig å oversette nesten alt til norsk

 

Navn (valgfritt)Epost
1) Hvilken planet ligger lengst fra Sola
(Husk at vi skiller mellom planeterog dvergplaneter !)
Hint

2) Hvilken planet er så varm at man kan smelte bly på overflaten ?
Hint

3) Hva er navnet på en av de dvergplanetene som er lengst fra Sola ?
Hint

4) Hvilken planet er «søskenplaneten» til Venus ?
Hint

5) Hvilken planet er nærmest sola ?
Hint

6) Hvilken planet er så «lett» at den ville kunne flyte på vann ?
Hint

7) Hvilken planet har ett av solsystemets høyeste fjell ?
Hint

8) Hva heter den største planeten i vårt solsystem ?
Hint

9) Hva heter dvergplaneten som finnes i asteroidbeltet ?
Hint

10) Hvilken planet har den kaldeste overflaten ?
Hint