Quiz Master

Ligger under utvidelser

Mulig å oversette nesten alt til norsk

 

1. 

Hvilken planet har den kaldeste overflaten ?2. 

Hvilken planet har ett av solsystemets høyeste fjell ?3. 

Hva er navnet på en av de dvergplanetene som er lengst fra Sola ?4. 

Hva heter dvergplaneten som finnes i asteroidbeltet ?5. 

Hvilken planet ligger lengst fra Sola
(Husk at vi skiller mellom planeterog dvergplaneter !)6. 

Hvilken planet er «søskenplaneten» til Venus ?7. 

Hvilken planet er så «lett» at den ville kunne flyte på vann ?8. 

Hvilken planet er så varm at man kan smelte bly på overflaten ?9. 

Hvilken planet er nærmest sola ?10. 

Hva heter den største planeten i vårt solsystem ?