Quiz Master

Ligger under utvidelser

Mulig å oversette nesten alt til norsk

 

1. 

Hvilken planet er nærmest sola ?2. 

Hva heter dvergplaneten som finnes i asteroidbeltet ?3. 

Hvilken planet har den kaldeste overflaten ?4. 

Hvilken planet er så varm at man kan smelte bly på overflaten ?5. 

Hvilken planet ligger lengst fra Sola
(Husk at vi skiller mellom planeterog dvergplaneter !)6. 

Hva er navnet på en av de dvergplanetene som er lengst fra Sola ?7. 

Hvilken planet har ett av solsystemets høyeste fjell ?8. 

Hvilken planet er så «lett» at den ville kunne flyte på vann ?9. 

Hvilken planet er «søskenplaneten» til Venus ?10. 

Hva heter den største planeten i vårt solsystem ?