All posts by admin

Quiz Master

Ligger under utvidelser

Mulig å oversette nesten alt til norsk

 

Navn (valgfritt)Epost
1) Hvilken planet har ett av solsystemets høyeste fjell ?
Hint

2) Hva heter den største planeten i vårt solsystem ?
Hint

3) Hvilken planet er så varm at man kan smelte bly på overflaten ?
Hint

4) Hvilken planet ligger lengst fra Sola
(Husk at vi skiller mellom planeterog dvergplaneter !)
Hint

5) Hvilken planet er «søskenplaneten» til Venus ?
Hint

6) Hvilken planet har den kaldeste overflaten ?
Hint

7) Hva er navnet på en av de dvergplanetene som er lengst fra Sola ?
Hint

8) Hva heter dvergplaneten som finnes i asteroidbeltet ?
Hint

9) Hvilken planet er nærmest sola ?
Hint

10) Hvilken planet er så «lett» at den ville kunne flyte på vann ?
Hint


WATU

Ligger under Utvidelser

Ikke norsk, Resultat kommer øverst, Skulle kunne gi inn navn på deltager

 

Når du har gått Planetstien

Hvilken planet er nærmest sola

 
 
 

Hvilken planet er så lett ?

 
 
 

Question 1 of 2

mTouch Quiz

Ligger under ‘Instillinger’

Ikke på norsk og får den ikke til å avslutte 

Planetsti

Når du har lest det som står på informasjonskapslene langs planetstien, skal du kunne svare på spørsmålene i denne Quizen.
Start
Gratulerer, du er nå ferdig med første nivå i  Planetsti som bestod av i alt %%TOTAL%% spørsmål . Du fikk  %%SCORE%% poeng ut av totalt  %%TOTAL%% oppnåelige. Dine svar er bedømt som  %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
123End
Return